Pirkimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši Pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – PIRKĖJAS) ir UAB „Narvija“ (toliau – PARDAVĖJAS) teises, pareigas ir atsakomybę, PIRKĖJUI įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – el. parduotuvė).

1.2. Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO sudaroma vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 258 dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo.

2. Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO laikoma sudaryta nuo to momento, kai PIRKĖJAS paspaudžia mygtuką „Pirkti“, patvirtindamas prekių krepšelyje esančių prekių užsakymą. Iškart po užsakymo išsiuntimo PIRKĖJAS gauna patvirtinimą, kad užsakymas gautas ir priimtas. Pirkimo sutartis įsigalioja, kai PIRKĖJAS iš anksto apmoka už užsakytas prekes, o pardavėjas gauna apmokėjimą iš banko.
2.2. Kiekviena sutartis sudaryta tarp PARDAVĖJO ir PIRKĖJO saugoma pardavėjo duomenų bazėje.

3. PIRKĖJO teisės

3.1. PIRKĖJAS turite teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių taisyklių ir el. parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. PIRKĖJAS turi teisę atsisakyti prekių užsakymo el. parduotuvėje – apie tai jis privalo raštu (skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu) pranešti PARDAVĖJUI per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo užsakymo dienos.

3.3. PARDAVĖJAS negavęs apmokėjimo per 7 darbo dienas turi teisę anuliuoti užsakymą apie tai iš anksto nepranešęs PIRKĖJUI.

4. PIRKĖJO įsipareigojimai

4.1. PIRKĖJAS privalo priimti užsakytas ir apmokėtas prekes.

4.2. Jeigu pasikeičia PIRKĖJO pristatymo vietos adresas, PIRKĖJAS privalo nedelsdamas atnaujinti šiuos duomenis.

4.3. Jei PIRKĖJAS nurodo klaidingą prekių pristatymo adresą, jis privalo PARDAVĖJUI apmokėti dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas.

4.4. PIRKĖJAS naudodamasis el. parduotuvės paslaugomis sutinka su šiomis pirkimo–pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

5. PARDAVĖJO teisės

5.1. Jei PIRKĖJAS bando pakenkti el. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, PARDAVĖJAS gali be iš ankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti PIRKĖJO galimybę naudotis el. parduotuvės paslaugomis arba išskirtinais atvejais panaikinti jo registraciją.

5.2. PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės veiklą apie tai nepranešęs PIRKĖJUI.

5.3. PARDAVĖJAS gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

5.4. PARDAVĖJAS turi teisę iš anksto nepranešęs anuliuoti užsakymą, jei PIRKĖJAS naudodamasis internetine bankininkystės sistema neapmoka už prekes per 7 (septynias) darbo dienas.

6. PARDAVĖJO įsipareigojimai

6.1. Sudaryti visas sąlygas PIRKĖJUI tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pristatyti PIRKĖJO užsakytas prekes nurodytu adresu Lietuvoje per 2 (dvi) darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes gavimo dienos.

6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, dėl kurių neįmanoma PIRKĖJUI pristatyti užsakytos prekės, PARDAVĖJAS įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. PIRKĖJUI atsisakius priimti analogišką prekę, PARDAVĖJAS turi grąžinti PIRKĖJUI sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų.

7. Atsiskaitymas už prekes

7.1. Atsiskaitymas už prekes vykdomas atliekant išankstinį apmokėjimą.

7.2. Į kainą nėra įskaičiuotas pristatymo mokestis. Užsakant prekių už daugiau nei 200 €, pristatymas Lietuvoje nemokamas. Siunčiant prekes į užsienį, transportavimo mokestis skaičiuojamas atskirai.

8. Prekių pristatymas

8.1. Prekes pristato PARDAVĖJAS arba PARDAVĖJO įgaliotas atstovas.

8.2. Prekės pristatomos užsakymo duomenų lape nurodytu adresu. PARDAVĖJAS arba PARDAVĖJO įgaliotas atstovas neatsako ir netikrina, ar prekes atsiima būtent užsakyme nurodytas asmuo. Tai PIRKĖJO atsakomybė.

8.3. Prekių pristatymo metu PIRKĖJAS privalo kartu su PARDAVĖJU ar PARDAVĖJO įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.

8.4. Pastebėtą siuntos pažeidimą PIRKĖJAS privalo nurodyti sąskaitoje faktūroje (važtaraštyje) bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. PIRKĖJUI pasirašius sąskaitoje faktūroje (važtaraštyje) be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra tvarkinga.

9. Prekių grąžinimas

9.1. Prekių grąžinimas galimas tik LR Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių nustatyta tvarka.

9.2. Kai grąžinama nekokybiška prekė, PARDAVĖJAS įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai PARDAVĖJAS neturi analogiškos prekės, PARDAVĖJAS grąžina PIRKĖJUI už prekę sumokėtus pinigus įstatymų nustatyta tvarka.

10. Atsakomybė

10.1. PIRKĖJAS yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei PIRKĖJAS nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, PARDAVĖJAS neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2. PIRKĖJAS visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuvės paslaugomis.

11. Informacijos siuntimas

11.1. PARDAVĖJAS visus pranešimus siunčia PIRKĖJO registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2. PIRKĖJAS visus pranešimus ir klausimus siunčia PARDAVĖJO el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šioms taisyklėms taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

12.2. Visi dėl šių taisyklių vykdymo kylantys nesutarimai sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.