Tehnoloģijas un inovācijas

AB KAUNO GRŪDUOSE veiksmīgi īstenots enerģijas taupīšanas projekts.

Mēs priecājamies par pirmo un īpaši veiksmīgi īstenoto enerģijas taupīšanas projektu, ko mums uzticēja mūsu ilggadīgais klients – AB KAUNO GRŪDAI. Kā lielākā daļa mūsdienu ražošanas uzņēmumu, arī AB KAUNO GRŪDAI meklēja optimālākos risinājumus, kas palīdzētu ietaupīt.

Narvija – pirmā uzņēmums Latvijā, kas 2022. gadā kļuva par oficiālu ABB pievienotās vērtības radīšanas partneri. Līdz šim valstī esam vienīgie ABB tehniskie izplatītāji. Mūsu inženieri konsultē un palīdz izvēlēties piemērotākos elektromotorus visām rūpniecības nozarēm, piedāvā pēcgarantijas to remontu, kā arī iekārtu apkalpošanas pakalpojumus savās servisa centros vai klienta darba vietā.

Narvijas piedāvājums KAUNOS GRUDĀM

Pirms dažiem gadiem (ievērojami pieaugot elektroenerģijas cenām) KAUNO GRŪDAI un ABB veica provizoriskus elektroenerģijas ietaupījuma aprēķinus, kas pieņēma, ka visvairāk enerģijas tiks ietaupīts, aizstājot ar jauniem jaudīgus, 24/7 darbojošos vecos motorus. Daudzus gadus cieši sadarbojamies ar KAUNO GRŪDAI, sniedzot viņiem tehnisko atbalstu ražošanā, 2022. gadā kļuvām par ABB pievienotās vērtības partneri, sertificētu ABB elektromotoru ekspertu – abi partneri mums uzticēja īstenot šo projektu.

Kopīgi vienojoties, nolēmām KAUNO GRŪDUOSE palielināt elektromotoru efektivitāti, izmantojot ABB novatoriskus risinājumus ražotos elektromotorus. Vispirms, kopā ar ABB veicām atkārtotus atmaksāšanās aprēķinus, lai vismaz provizoriski sniegtu klientam informāciju, cik laika vajadzētu atmaksāties ieguldījumam efektīvākos elektromotoros un cik klientam izdotos ietaupīt ekspluatācijas laikā.

Lai aprēķini nebūtu tikai teorētiski un varētu pēc iespējas precīzāk novērtēt situāciju, izvēlējāmies vienu novecojušo, 250 kW ekspandera motoru un pievienojām to mūsu datu analīzes iekārtām, kas ļāva novērot, cik elektroenerģijas šis motors patērē. Noskaidrojām, ka 7 testa dienās patēriņš bija 15167,47 kWh.

Projekta virzība

Pamatojoties uz teorētiskajiem aprēķiniem, KAUNO GRŪDAI nebija šaubu, ka ietaupīt izdosies ievērojami, tāpēc pieņēma lēmumu nomainīt vecos ar jauniem – IE4 Super Premium Efficiency elektromotoriem. Lai pārliecinātos par jauno motoru efektīvāku elektroenerģijas patēriņu, vēlreiz tika veikts tests, ar tādas pašas iekārtas ekspandera jauno, ABB 250 kW, 400 V (3GBP352220-ADM) motoru. Veiktais 7 dienu atkārtotais tests parādīja, ka patēriņš samazinājās pat līdz 4011,96 kWh.

Projektu sākām izstrādāt 2022. gada jūlijā, pilnībā īstenojām – 2023. gada maijā. Elektromotorus montējām esot ražošanas pārtraukumiem, lai netiktu veiktas dīkstāves un mūsu klients neparastu papildu zaudējumus. Lielāko daļu projekta tehnisko darbu veica Narvijas servisa eksperti.

Fakti īsumā

Cik elektromotori ir iegādāti? 11 gab. ABB IE4 Super Premium efektivitāte

Ikgadējie ietaupījumi visiem jaunajiem dzinējiem: vairāk nekā 900 000 kWh (atkarībā no ražošanas slodzes un faktiskā darbības laika)

Kad šim projektam būtu jāatmaksājas? 12-18 mēneši

Projekta ilgums Gandrīz gads

Neplānota ražošanas dīkstāve elektromotora maiņas darbu dēļ 0 stundas

Vecā elektromotora (250 kW) izmērītais enerģijas patēriņš gadā 788 708 kWh

Jauno ABB 250 kW, 400 V (3GBP352220-ADM) elektromotoru izmērītais ikgadējais enerģijas patēriņš 580 086 kWh

Vai vēlaties ievērojami ietaupīt? Atbildiet uz zemāk sniegtajiem jautājumiem, kas mums sniegs sākotnējo informāciju. Izvērtējuši to, nekavējoties sazināsimies ar Jums.