Privatumo politika

1. Bendroji informacija

Ši Privatumo ir slapukų politika (toliau – Politika) taikoma tais atvejais, kai lankotės UAB „Narvija“ (toliau – Bendrovė) interneto svetainėje (nepaisant to, kokį įrenginį naudojate: kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę ar kt.).

Duomenų valdytojo rekvizitai
UAB „Narvija“
Dubysos g. 29A, Klaipėda, Lietuva
Įmonės kodas: 141499878
PVM kodas: LT414998716
A/S: LT31 7300 0100 9640 9544
Bankas: AB „Swedbank“
A/S: LT09 4010 0423 0127 6914
Bankas: AB DNB bankas
El. paštas: info@narvija.com
Tel.: +370 5 2761111

Siekiant užtikrinti 2016 m. Balandžio mėn. 27 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 016/679 laikymąsi ir įgyvendinimą, patvirtiname, kad Bendrovė teikdama paslaugas, vadovaujasi reglamente išvardintomis nuostatomis su pačių lankytojų sutikimu.

2. Kokią informaciją renkame apie jus?

2.1. Tiesiogiai Jūsų pateiktą informaciją, kuri pateikiama registruojantis, perkant, siunčiant užklausą Bendrovėje ir internetiniame jos puslapyje (pvz. vardas, pavardė, el. pašto adresas, kontaktinis telefono numeris, adresas, įmonės pavadinimas, kodas ir kt.);
2.2. Paslaugų tiekimo tikslais renkame duomenis apie lankytojų veiksmus ir jų naršymo įpročius Bendrovės svetainėje naudodami slapukus (angl. cookies). Slapukų tipai ir jų paskirtis yra pateikti žemiau.

3. Kokius metodus naudojame informacijos apie Jus rinkimui?

3.1. Registracijos anketa (internetiniame puslapyje);
3.2. Užklausos forma (internetiniame puslapyje, el. laišku ar kt. ryšio priemonėmis);
3.3. Slapukai (angl. cookies).

4. Kokiais tikslais renkame informaciją apie Jus?

4.1. Kad galėtumėte naudotis Bendrovės teikiama internetinio pirkimo paslauga, o Bendrovė galėtų įgyvendinti pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas;
4.2. Kad galėtumėte siųsti užklausas Bendrovei, o pastaroji juos apdoroti;
4.3. Kad galėtumėte apmokėti suformuotą užsakymą per pasirinktą išorinį paslaugų tiekėją;
4.4. Kad galėtumėme įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
4.5. Kad galėtumėme išspęsti problemas su prekių/paslaugų įgyvendinimu, panaudojimu, pateikimu;
4.6. Kad galėtumėte gauti siunčiamą turinį (pvz. naujienlaiškius) aktualiomis temomis;*
4.7. Rinkodaros tikslais, pvz. tam kad galėtumėme pateikti individualius pritaikytus reklaminius skelbimus, rėmėjų, gamintojų ar partnerių turinį, siųsti informacinius pranešimus apie akcijas;*
4.8. Kad galėtumėme įvertinti ir analizuoti mūsų rinką, produktus ir paslaugas, jų patrauklumą ir populiarumą. Įskaitant ir Jūsų nuomonę bei klientų apklausų organizavimą;
4.9. Tam kad galėtumėme įsivertinti ir analizuoti, kaip naudojate Bendrovėje teikiamas paslaugas ir turinį. Ko pasėkoje, galėtumėme pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas;
4.10. Tam kad galėtumėme organizuoti nemokamas akcijas, konkursus ar loterijas kaip leidžia įstatymai;*
4.11. Kitais būdais gavus Jūsų sutikimą.*
*Informuojame, kad Jūs turite teisę bet kuriuo metu sutikti arba atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis žvaigždute pažymėtais tikslais.

5. Surinktos informacijos saugojimas

5.1. Surinktus duomenis apie Bendrovės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo;
5.2. Internetinėje svetainėje pateikiamus duomenis saugome svetainės duomenų bazėje;
5.3. Asmens duomenys tvarkomi automatiniu ir neautomatiniu būdu;
5.4. Bendrovė užtikrina (kiek tai priklauso nuo jos) patalpų, tinklų ir techninės bei programinės įrangos saugą ir priežiūrą;
5.5. Darbuotojai dirbantys su asmens duomenimis laikosi konfidencialumo.

6. Kam atskleidžiama apie Jus surinktą informaciją?

6.1. Įmonėms kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, tam kad galėtumėme įgyvendinti pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas (t.y. kurjeriai ar kitos įmonės pristatančios siuntinius; bankai ar įmonės, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo paslaugas). Minėtoms įmonėms Jūsų informacija prieinama tik tokia, be kurios nebūtų galima įvykdyti paslaugų tiekimo mums;
6.2. Šalims, kai to pareikalaujama pagal įstatymus;
6.3. Kitoms šalims su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu;

7. Jūsų teisės

7.1. Žinoti (būti informuoti) apie savo duomenų tvarkymą;
7.2. Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
7.3. Sutikti arba atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis 4.6., 4.7., 4.10. ir 4.11. punktuose nurodytais tikslais;
7.4. Reikalauti ištaisyti neišsamius, netikslius duomenis;
7.5. Reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“). Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūs teisės aktuose numatytais atvejais nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
7.6. Reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavę Jūsų sutikimą arba siekdami pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
7.7. Prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
7.8. Atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;
7.9. Pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

8. Slapukai (angl. cookies)

Jums lankantis Bendrovės interneto svetainėje, siekiame, kad pateikiama informacija ir svetainės funkcijos būtų pritaikytos tik Jums. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį Bendrovės interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi Bendrovės interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę Jums. Apsilankę Bendrovės interneto svetainėje, Jūs galite nurodyti, ar sutinkate, kad būtų naudojami slapukai. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti, pakeitę parinktis ir ištrynę įrašytus slapukus.
Renkant informaciją taikomos administracinės, techninės ir programinės įrangos apsaugos bei kompiuterinių tinklų apsaugos priemonės, užtikrinančios pakankamą duomenų saugumo lygį,  atitinkantį valdomų duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką.

Duomenys apie naudojamus slapukus 

Pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas/Galiojimo laikas Slapuko tipas
XSRF-TOKEN Sisteminis slapukas formų apsaugai nuo Crossite Forging atakos. Apsaugo nuo užklausų  klastojimo. Sesijos metu Būtinasis
cookieconsent_status Slapukas, naudojamas atpažinti ar sutikote su slapukų naudojimu mūsų svetainėje. Išsaugo Jūsų slapukų parinktis (kad nebereikėtų vėl Jūsų klausti) Nuo sutikimo/Iki ištrynimo arba 1 metų Būtinasis
narvija_session Seanso slapukas. Išsaugo vartotojo sesijos būseną visose puslapio užklausose. Sesijos metu Būtinasis
_ga Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje Nuo sutikimo/2 metai Statistinis
_gat Šie slapukai naudojami „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti Pirmą kartą atėjus į puslapį/iki sesijos pabaigos Statistinis
_gid Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ siekiant atpažinti Asmenį Pirmo įėjimo į puslapį metu/2 dienos Statistinis

Norėdami sužinoti, kaip sustabdyti interneto puslapių stebėjimą „Google Analytics“ slapukais, galite apsilankyti adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Kaip galima tvarkyti slapukus?
Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti adresu https://www.aboutcookies.org/

Slapukų rūšys
Seanso slapukai leidžia Jus atpažinti per vieną apsilankymą Bendrovės svetainėje, kad visi puslapio pakeitimai ar parinktys būtų įsimenami keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Šie slapukai leidžia greitai ir lengvai eiti per daugybę svetainės puslapių, kad kaskart apsilankius naujoje vietoje nereikėtų iš naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir ištrinami vos tik užveriate naršyklę ar atsijungiate nuo svetainės.

Ilgalaikiai slapukai – tai tokie slapukai, kurie nustatytą laikotarpį išlieka Jūsų kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui, todėl gali užfiksuoti tam tikras naudotojų parinktis arba veiksmus, kai svetainė aplankoma dar kartą.

Pirmosios šalies slapukai – tai slapukai, kurie reikalingi, kad Bendrovės svetainė galėtų tinkamai funkcionuoti.

Trečiųjų šalių slapukai – tai slapukai, kuriuos naudoja kitos organizacijos per Bendrovės svetainę. Čia naudojami „Google Analytics“ slapukai, skirti svetainės lankomumui analizuoti. „Google Analytics“ anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi mūsų svetaine, ir kokios svetainės dalys buvo naršomos lankytojų. Šie slapukai yra sukurti sistemai „Google Analytics“. Plačiau apie „Google Analytics“ – http://www.google.com/analytics.

Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje Politikoje nurodytais tikslais.

Bendrovės svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Bendrovės interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES);
9.2. Privatumo politika peržiūrima ir atnaujinama pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų tvarkymą;
9.3. Bendrovė įsipareigoja informuoti Jus apie kiekvieną asmens duomenų saugumo pažeidimą, susijusį su perduotais asmens duomenimis, nurodant pažeidimo pobūdį, mastą, priemones, kurių imtasi, ar rekomenduojama imtis, kad būtų sumažintos pažeidimo neigiamos pasekmės;
9.4. Jei po taisyklių pakeitimo ar papildymo ir toliau naudojatės Bendrovės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad sutinkate su naujosiomis ar papildytomis taisyklėmis;
9.5. Jei lankotės Bendrovės internetiniame puslapyje bei pateikiate informaciją apie save Bendrovės darbuotojams ar/ir partneriams, yra laikoma, kad Jūs susipažinote ir sutinkate su privatumo politikoje nurodyta informacija;
9.6. Kilus klausimų ar norėdami įgyvendinti savo teises, susisiekite su mumis el. paštu info@narvija.com arba kitais Bendrovės internetinėje svetainėje nurodytais būdais.

Susisiekite
su mumis

Kontaktai