Technologijos ir inovacijos

SKF nuotolinis įrenginių priežiūros metodas ir jo taikymas

Kolegos dalyvavo SKF organizuotuose vibrodiagnostikos ir įrenginių priežiūros mokymuose Čekijoje

Pagrindinė mokymų tema – nuotolinė įrenginių būklės analizė, išankstinės žinios apie nuspėjamus, galimus arba jau esančius įrenginių gedimus, kuriuos planuotai ar skubiai reikia pašalinti, kad būtų išvengta gamybos prastovų ar didesnių išlaidų. Savalaikis tikslingas įvertinimas, kada įrenginys keičia būklę iš geros į patenkinamą, iš patenkinamos į nuodugnios analizės vertą ar skubaus remonto reikalaujantį darbą.

Šis nuotolinis įrenginių priežiūros metodas klientui leidžia sutaupyti prevenciniu būdu nustatant įrenginius, kuriuos privalu įsitraukti į įrangos remonto planą ar ruoštis skubiam remontui, norint išvengti neplanuotų prastovų. O taip pat, leidžia sumažinti pastoviuosius kaštus, kuomet nereikia investuoti į brangią vibrodiagnostikos įrangą. Nebereikia investuoti ir į žmogiškuosius išteklius – samdyti ar apmokyti įmonėje dirbančio vibrodiagnostikos specialisto, kuris atliktų vibroanalizes: suvoktų įrangos veikimo principus, mokėtų tinkamai analizuoti parodymų grafikus, spektrus bei darytų gilumines analizes. Visa tai už klientą atlieka SKF RDC nuotolinės diagnostikos centras.

Analizuojant gautus duomenis galima spręsti apie įrenginio būklę, suplanuoti numatomus remonto darbus artimiausioje ateityje, remontuoti įrenginius ne pagal numatytą remonto planą, o tik tuos – kuriems iš tikrųjų reikalingas remontas. Taip pat ne tik nustatyti vibracijos problemos vietą, tačiau tiksliai sužinoti jos kilmę ir įrenginį suremontuoti tinkamai ir pilnai. Jei įrenginys veikia be pokyčių ir neaptinkami jokie gedimai – sistema toliau fiksuoja parodymus ir duomenys automatiškai siunčiami RDC centro vibroanalizės ir diagnostikos specialistams, nuotolinio tiesioginių duomenų perdavimo daviklių pagalba (Wi-Fi – periodiškai arba ON-LINE – nuolatos).

Išanalizavę gautus duomenis akivaizdžiai matome, kada prasidėjo guolio dilimas, nepakankamas tepalų kiekis guolyje, prasidėjusios problemos su vidiniu ar išoriniu guolio riedėjimo žiedu, su riedėjimo elementu ir kt. Vibroanalizės metu galima pastebėti ir įrenginio atsipalaidavimą nuo pamato, nepilnai pritvirtintus varžtus, rotoriaus disbalansą, siurblio darbo rato kavitaciją, netinkamai įtemptą diržinę pavarą ar prasidėjusias vibracijas nuo ventiliatoriaus sparnuotės. Šie veiksnių sukeliamos vibracijos gali persiduoti per visą įrangą, iššaukdami defektus ir įvairias problemas, kurios veda į gamybos prastovas.

SKF RDC centras gauna bei analizuoja kliento darbo aplinkoje surinktą informaciją, mato, jei yra pakitusi įrenginių vibracija ar atsiradęs guolių triukšmas (pagreičio gaubtinė arba kitaip pagreičio išvestinė).

Kai įvyksta įrangos darbo pokytis – sugeneruojamas įvykio raportas (Event Report). Pradedamas dažnesnis stebėjimas, analizė, ir apie tai informuojamas įrangos savininkas, bei Narvijos servisas. Identifikuojama problema, pateikiami rekomendaciniai veiksmai. Turėdami pasirašytą sutartį su klientu, pranešame jam, kokius pakitimus aptikome ar kokių priemonių reikia imtis, siekiant išsaugoti tinkamą įrangos veikimo procesą ir paskatinti planuotis tam tikrus darbus.

Galime atvykti patys ir atlikti reikiamus remonto darbus: sutepti, pakeisti guolius, suveržti, sumontuoti, išvalyti, sutvarkyti, subalansuoti ventiliatorius, pakeisti ar suremontuoti diržines pavaras ir movas.